IMG_1458.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoje Imię i Nazwisko
Wiek
Twój e-mail:
Twój numer telefonu
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) to międzynarodowy standard służący do opisu umiejętności językowych, w tym czytania, pisania, słuchania i mówienia.

 
British Council posługuje się skalą CEFR podczas konsultacji i oceny poziomu znajomości języka. Stosuje się go by poznać Twój poziom znajomości języka angielskiego, dowiedzieć się, co chcesz osiągnąć oraz – aby dobrać najlepszy dla Ciebie kurs.
 
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje i opisuje różne stopnie posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie oraz zdolności rozumienia języka obcego, w tym języka angielskiego. System ten składa się z sześciu poziomów, podzielonych na trzy grupy (A – dla osób posługujących się językiem obcym w stopniu podstawowym, B – dla osób samodzielnie posługujących się językiem obcym oraz C – dla osób biegle posługujących się językiem obcym). Grupy A, B i C zostały kolejno rozdzielone na dwie podgrupy – 1 i 2.
 
Jeśli musisz wykazać się znajomością języka angielskiego na studiach, w pracy lub podczas ubiegania się o zagraniczny grant, system CEFR może być użyty do porównania ocen oraz poziomów uzyskanych podczas egzaminów takich, jak: IELTS, Cambridge English czy Aptis.
 
Wyróżniamy sześć poziomów:
 
 • początkujący A1–A2

 
 • średniozaawansowany B1–B2

 
 • zaawansowany C1-C2.

 
 

Poziomy znajomości angielskiego A1

 
Język angielski – poziom A1 (początkujący)
 
Poziom A1 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu podstawowym. Potrafią one komunikować się w życiu codziennym posługując się potocznie używanymi zwrotami i podstawowym słownictwem. 
 
System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:
 
 • rozumie i bardzo często używa podstawowych zwrotów, jak również podstawowych sformułowań dotyczących życia codziennego

 • potrafi przedstawić siebie i innych oraz potrafi formułować pytania odnoszące się do życia prywatnego oraz dotyczące miejsca zamieszkania, posiadanych rzeczy i innych osób

 • potrafi przeprowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, wyraźnie i chce współpracować.

Poziomy znajomości angielskiego A2

 
Język angielski – poziom A2 (początkujący)
 
Poziom A2 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu podstawowym. Potrafią one komunikować się w życiu codziennym posługując się potocznie używanymi zwrotami.
 
System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:
 
 • rozumie zwroty i często używane wyrażenia dotyczące życia codziennego (np. bardzo podstawowe informacje dotyczące życia osobistego, rodziny, zakupów, otoczenia i pracy)

 • potrafi porozumiewać się w prosty sposób w codziennych sytuacjach, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na znane jej tematy

 • w prosty sposób opisuje swoje pochodzenie oraz sprawy dotyczące potrzeb życia codziennego. 

Poziomy znajomości angielskiego B2

 
Język angielski – poziom B2 (średniozaawansowany)
 
Poziom B2 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu średniozaawansowanym. Potrafią one swobodnie komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego.
 
System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:
 
 • rozumie znaczenie głównych wątków zawartych w złożonych wypowiedziach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym merytoryczne dyskusje z zakresu jej specjalności

 • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by przeprowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, bez specjalnego wysiłku żadnej ze stron

 • potrafi formułować przejrzyste, szczegółowe wypowiedzi, jednocześnie wyjaśniając swój punkt widzenia na dany temat oraz rozważając wady i zalety różnych możliwości.

Poziomy znajomości angielskiego C1

 
Język angielski – poziom C1 (zaawansowany)
 
Poziom C1 prezentują osoby posługujące się biegle językiem obcym. Są w stanie wykonywać złożone zadania związane z pracą i studiami.
 
System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:
 
 • rozumie szeroki zakres bardziej wymagających, dłuższych wypowiedzi i dostrzega ich ukryte znaczenie

 • wypowiada się płynnie i spontanicznie, bez trudu odnajdując odpowiednie słownictwo

 • swobodnie posługuje się językiem obcym wśród znajomych, na studiach czy też w pracy. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane i szczegółowe wypowiedzi na złożone tematy, przy tym poprawnie posługując się wzorami organizacji wypowiedzi, łącznikami i spójnikami.

Poziomy znajomości angielskiego B1

 
Język angielski – poziom B1 (średniozaawansowany)
 
Poziom B1 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu średniozaawansowanym. Potrafią one z łatwością komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego.
 
System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:
 
 • rozumie główne przesłanie prostych tekstów na znane sobie tematy, w tym dotyczących pracy, edukacji lub czasu wolnego

 • radzi sobie z większością sytuacji zachodzących podczas podróży w miejsca, w których używa się angielskiego 

 • potrafi tworzyć proste i spójne teksty na tematy znane lub leżące we własnym obszarze zainteresowań

 • potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, pragnienia i aspiracje i zwięźle przedstawić swoje opinie i plany.

Poziomy znajomości angielskiego C2

 
Język angielski – poziom C2 (zaawansowany)
 
Poziom C2 prezentują osoby posługujące się biegle językiem obcym. Są w stanie wykonywać złożone zadania związane z pracą i studiami.
 
 System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:
 
 • z łatwością rozumie praktycznie wszystko co usłyszy i przeczyta

 • potrafi streszczać informacje i argumenty pochodzące z różnych, pisanych i ustnych źródeł, spójnie i logicznie przekazując ich treść

 • wyraża swoje myśli spontanicznie, płynnie i precyzyjnie, subtelnie rozgraniczając znaczenie nawet bardziej złożonych wypowiedzi.

Sprawdź swój poziom. 

Uwaga: Test your English jest poglądowym testem językowym podającym ogólną ocenę poziomu angielskiego na podstawie 25-pytaniowego testu - nie jest więc egzaminem Cambridge English i nie może służyć jako formalne potwierdzenie znajomości języka na danym poziomie.

PRZEJDŹ DO TESTU 

Media Społecznościowe